Wapen Deurne en Liessel

Wapen Deurne en Liessel

19 juni 1896: “Gevierendeeld, het eerste en vierde kwartier in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel (Brabant), die van het eerste kwartier omgewend; het tweede en derde kwartier in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en genageld van goud (Limburg), die van het derde kwartier omgewend; over alles heen een hartschild van sabel, beladen met drie drielingsbalken van goud met een schildhoofd van hetzelfde beladen met drie St. Andrieskruisjes van keel; het schild omgeven door het randschrift "gemeentebestuur van Deurne en Liessel”.”

Geschiedenis van het wapen
In 1271 is sprake van een meier en schepenen van Deurne. Eind 14de eeuw was er een hertogelijke schepenbank (1394). Het oudste zegel is bekend vanaf 1429. In de 16de eeuw - vóór 1536 - werd het vervangen door een bijna identiek zegel. Dit stelt de beeltenis van Sint-Willebrord voor, wiens rechterhand rust op het gevierendeelde hertogelijke wapenschild; in zijn linkerhand houdt hij de bisschopsstaf. Onder zijn voeten is het wapenschild Doerne geplaatst. Laatstgenoemde zegelvoorstelling is door de "gemeente Deurne en Liessel" tot in de 19de eeuw gebruikt. In 1815 verzocht de burgemeester aan de gouverneur der provincie om een wapen met Sint-Willebrord en met het gevierendeelde wapen. Het wapen Doerne werd door hem niet genoemd, doch was mogelijk ook niet zichtbaar op de door hem ingezonden afdruk [die thans niet meer aanwezig is]. De Hoge Raad van Adel bevestigde op 16 juli 1817 het verzochte wapen. Toen het gemeentebestuur in 1895 een nieuw raadhuis liet bouwen, wilde het in het "front" [de voorgevel] het gemeentewapen laten aanbrengen. Daar er verschil van mening over de kleuren bestond, vroeg de burgemeester de rijksarchivaris in Noord-Brabant hierover zekerheid te verschaffen. De rijksarchivaris deed het gemeentebestuur een voorstel alsook de bekende Helmondse historiograaf August Sassen. Sassen stelde voor een gevierendeeld wapen Brabant-Limburg met als hartschild Doerne. Het gemeentebestuur koos hiervoor en liet een schild volgens dat model alvast in de voorgevel aanbrengen. In februari 1896 besloot de gemeenteraad een wapen aan te vragen conform het in de gevel aangebrachte wapen. De Hoge Raad van Adel erkende de in 1817 gemaakte fouten en conform de ingezonden tekening werd door Koningin-Regentes Emma namens de Koningin bij haar besluit van 19 juni 1896, nr. 24 een nieuw wapen verleend, dat als bovenstaand werd omschreven. Op het wapendiploma van de Minister van Justitie van 1 juli 1896 is genoemde tekst op een banderol aangebracht.

 

Bronnen
Originele wapendiploma in RHCe, THA, -1 76 1 18.
Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de Regio Eindhoven [Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, september 1996].

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Trompetter DAS 200601 nationaal beiaard museum  astroklok wijzerplaat
De Quay en Beel tijdens de annexatiebesprekingen van 1954.
Kaart
images/hourglass.png

ZOEKEN...