Deurnese Historische Reeks

De Deurnese historicus Ton Spamer heeft de voorbije jaren meerdere publicaties over Deurne in de Deurnese historische reeks uitgebracht. Een aantal ervan is enkel in digitale vorm verschenen. Klik op de titel om het artikel in pdf te lezen.
Het betreft:

grote serie

5.  Waan of werkelijkheid. Willibrord en Bonifatius. Echternach, Deurne en Dokkum. 2010. Derde herziene druk / 29 p.

7.  Eessens put en de Kaweise loop. De noordgrens van de heerlijkheid Deurne - een historisch/geografische en toponymische studie. 2009 / 29 p.

8.  Een karretje op den zandweg reed …. Deurnese toponiemen uit de periode 721 – 1900. 2010 / 477 p.

10. Zuidoost-Brabants glossarium. De achtergrond van de toponiemen vanuit de literatuur. 2013 / 56 p.

11. Het begon in Vreekwijk, de ontwikkeling van Deurne 700 - 1300. 2014 / 80 p

12. De ziel van een dorp. 2018 / 58 p.
 

kleine serie

1. Veldheuvel te Deurne. Het goed Stakenborch-ten Eijnde en de Derpse hoeve.  Een historisch/geografische en toponymische studie. 2010 / 14 p.

2. Mond uit man; hel uit hel. Het hellegat in Deurne en de oorsprong van de naam Helmond. Een historisch/geografische en toponymische studie. 2010 / 21 p.

3. Leensel, de moeder van Liessel. Een historisch/geografische en toponymische studie. 2012 / 18 p.

4. De Bottel in Deurne. Een eeuwenoud terrein geeft zijn geheimen prijs. Een historisch/geografische en toponymische studie. 2012 / 22 p.

5. Van republiek naar koninkrijk. De revolutie in de bestuursinstellingen van de heerlijkheid en de gemeente Deurne tussen 1795 en 1815. 2011 / 20 p.

6. De verboden Maria van Deurne. Een kunst- en cultuurhistorische studie. 2017 / 23 p.

7. Deurne Willibrord Echternach. 721-1795. Een vrome vervalsing ontmaskerd. 2017 / 15 p.

 

 

images/hourglass.png

ZOEKEN...